Kurumsal Değerlerimiz

Elif Ambalaj'ın başarısında şüphesiz en kritik rol oynayan “nitelikli insan kaynağımızın” benimsediği temel değerler;

Güvenilirlik

Şirket içi ve dışı tüm ilişkilerimizde dürüstlük önde gelen değerimizdir. Müşterilerimiz, çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımızla, içinde bulunduğumuz toplum ve ilişkide olduğumuz tüm kuruluşlar ile dürüst ve etik işbirlikleri sergileriz. Müşteri bilgilerini, işimizi yaparken gizliliğini taahhüt ettiğimiz tüm bilgileri istisnasız korur, uzun dönemli ve kalıcı ilişkiler kurmayı sağlarız. Yapılması gereken işleri verilen sözlere uygun olarak, zamanında ve en doğru şekilde tamamlarız.

Sahiplenme

İşin gereklerinin yerine getirilmesi, sistemlerimizin korunması, geliştirilmesi ve kişilerin verimliliklerinin artırılmasına yardımcı olma konularında sorumluluklarımızı kabul ederiz ve Şirketin kaynaklarını özenli ve etkin kullanıp, her hareketimizi Şirketin başarısını göz önünde bulundurarak yaparız. Sadece işin doğru yapılması ile değil Şirketimize kattığı fayda doğrultusunda çalışmalarımızı yürütürüz.

Başarıya Odaklı Değişim

Dışımızdaki dünyada gerçekleşen değişimleri takip edip uyum sağlamayı, değişmesi gereken alışkanlıklarımızdan kurtularak farklı anlayışlara açık olmayı ve mevcut sistemlerin ötesini görmeye çalışıp kendimizle birlikte çevremizi de değiştirerek gelecekte de var olmayı amaçlarız. İşini bilinçli yapan, çevresini sorgulayan, çözüm bulan, üstün performans gösteren ve hedefleri doğrultusunda insiyatif kullanabilen kişiler ile çalışır, başarımızı onlarla paylaşırız.

Takım Ruhuyla Çalışmak

Takım çalışmasını benimser ve farklı fikirleri en iyiye ulaşma yolunda bir katma değer olarak görürüz. Bu anlayışı da Süreç Odaklı Yaklaşım çerçevesinde ve Şirket amaçları doğrultusunda yaygınlaştırıp geliştirmeye çalışırız. Takım olarak başarma hissini güçlendirerek, tecrübelerimizi paylaşır ve başarılı uygulamaları yaygınlaştırırız.

Kendine ve Başkalarına Saygı

Müşterilerimiz, çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımıza cinsiyet, dil, din, ırk, ve benzeri sebepleri kullanarak ayrımcılık yapmayız. İletişimimiz her koşulda açık ve saygılıdır. Birbirimize değer verir, dinleriz. Yapıcı ve farklı fikirlerin özgürce söylendiği ve değerlendirildiği bir güven ortamı oluşmasına özen gösteririz. Kendi eylem ve davranışlarımızın başkalarını da etkileyeceğini biliriz. Kişilerin kendi potansiyellerini ortaya koyma isteğine, farklı fikir ve görüşlere saygı gösteririz.

Sürekli Gelişme

Hızla gelişen teknoloji ve değişen pazar koşullarına kolaylıkla uyum sağlamak ve rekabette öne çıkmak için esnek olmamız gerektiğini biliriz. Esnekliğimiz sürekli gelişmeye dayanır. Sürekli gelişmeyi sağlamak için öğrenmeyi sadece dış kaynaklardan gelecek hazır bilgi olarak görmeyip, bilgiyi çeşitli araçlar kullanarak kişisel araştırma ve çabayla farklı kaynaklardan elde etmek isteriz. Bu bilgiyi de yorumlayarak ürünlerimizin ve hizmetlerimizin verimliliğini, rekabet edebilirliğini artıracak şekilde geliştirir ve uygularız.

Üretken ve Yenilikçi Düşünme

Problemleri farketmeyi, farklı düşünmeyi, çözüm geliştirmeyi ve mevcut bilgilerimizden yeni bilgiler üretmeye odaklanırız. Elif Ambalaj olarak varlığımızın özgünlüğünün keşfedici düşünceden kaynaklandığına inanırız.

© 2024 - Elif Ambalaj | Karton Kutu | Kağıt Ambalaj | Tüm Hakları Saklıdır. TTR BİLİŞİM